Studentsku organizaciju "Omikron" osnovali su studenti Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu
u saradnji sa Matematičkim fakultetom, sa ciljem pisanja i realizacije studentskih projekata

Projekti

Projekti

Organizujući razne projekte, članovi organizacije promovišu prirodne nauke, pre svega matematiku, informatiku i astronomiju.

Edukacija

Članovi organizacije organizuju edukaciju mladih o mekim veštinama, poput planiranja projekta, korporativnim komunikacijama, odnosima sa javnošću, i drugim.

Unapređivanje

Smatramo da je unapređivanje kako formalnog, tako i neformlanog obrazovanja kroz blisku saradnju sa profesorima i studentima bitno za dalji razvoj.