Studentsku organizaciju "Omikron" osnovali su studenti Matematičkog fakulteta Univerziteta u Beogradu u saradnji sa Matematičkim fakultetom, sa ciljem pisanja i realizacije studentskih projekata

Misija

Neformalna edukacija mladih kroz organizovanje projekataVizija

Podizanje proaktivnosti studenata

Projekti

Projekti

Organizujući razne projekte, članovi organizacije promovišu prirodne nauke, pre svega matematiku, informatiku i astronomiju.

Edukacija

Edukacija

Članovi organizacije organizuju edukaciju mladih o mekim veštinama, poput planiranja projekta, korporativnim komunikacijama, odnosima sa javnošću, i drugim.

Unapređivanje

Unapređivanje

Smatramo da je unapređivanje kako formalnog, tako i neformalnog obrazovanja kroz blisku saradnju sa profesorima i studentima bitno za dalji razvoj.

Projekti

BLOG

Omikron organizacija od sada ima svoj blog na kojem će biti postavljana obaveštenja o našim projektima, ali i o raznim predavanjima, takmičenjima, konferencijama i drugo. Posetite naš blog klikom na dugme ispod.